Søk
  Totalt
  Vis handlekurv
  files/importert/Bygg_og_skade/Avfuktere/Likevektskurver.jpg
  Bygningsteknisk har det fysisk bundne vannet størst interesse. Dette vannet kan gå over i dampform, og det er alltid en viss balanse mellom fuktigheten i materialene og fuktigheten i omgivelsene. Det vil si at materialer kan oppta vann, avgi vann og være i likevektsfuktighet med omgivelsene. Omgivelsene har derfor avgjørende betydning for hvor mye vann materialer tar opp eller avgir.
   
   
  files/importert/Bygg_og_skade/Fukt/Fuktiso.jpg
  Kondens kan være årsaken til fuktskader i yttervegger og tak ved bygging.
   
  Luften inne, ute og i porøse materialer inneholder en viss mengde fuktighet i form av vanndamp. Luftens evne til å ta opp fuktighet øker ved høyere temperatur. Ved en gitt temperatur er det dessuten en fast øvre grense for hvor mye vanndamp luften kan inneholde. Når såkalt vannmettet luft tilføres ytterligere fuktighet, eller hvis temperaturen senkes, vil det dannes kondens.
  Har du spørsmål om produktet?