Søk
  Totalt
  Vis handlekurv
  Avfukting/byggtørking
  files/importert/Bygg_og_skade/Fukt/muggsopp1.jpg


  Problem på grunn av fukt?
   
  Man kan stadig oftere lese om såkalte "syke hus" i aviser og fagtidsskrifter. Mange forhold i miljøet har betydning for hvordan vi har det. I forbindelse med nybygg, rehabilitering og skadesanering kan vi gjøre noe med det fysisk-kjemiske miljøet. Vi har i større og større grad blitt oppmerksom på disse ”syke husene” – husene med innemiljøproblemer.

  Et av problemene oppstår i forbindelse med at vi holder en stadig høyere innendørstemperatur og samtidig bruker luftfuktighet for å motvirke fornemmelsen av tørr luft. Dette fremmer vekst av husstøvmidd og andre mikroorganismer. Inneluften bør derfor være ”tørr”. Rask byggetid og mangelfull kjennskap til bruken av nye byggematerialer som stadig dukker opp, har også ført til økning i fuktskader på og i bygningskonstruksjonene. Dette har sammenheng med økningen i innetemperatur og luftfuktighet som fører til bedre vekstbetingelser for muggsopper.
   
  files/importert/Bygg_og_skade/Avfuktere/muggsopp2.jpg
  Fukt er en av livsbetingelsene for mange bakterier, sopp og andre mikroorganismer som bryter ned organisk materiale.
   
  Uttørking av betong

   1 m3 av nystøpt 200 med mer betongdekke av normalkvalitet inneholder ca. 36 liter vann. Ved herding bindes 12 liter kjemisk til sementen. De øvrige 24 litrene finnes i betongens poresystem etter at den er herdet.

  En stor del av dette porevannet vil tørke ut – men bare til det er i fuktlikevekt med luften omkring. I vanlig inneklima med 20oC og 40 – 50 prosent RF betyr det at 18 liter vil fordampe. Seks liter vil bli igjen i betongdekket. Tette gulvbelegg som vinyl og linoleum kan man vanligvis legge når den relative fuktigheten i betongens poreluft er kommet under 90 %. Selv en så beskjeden uttørking kan ta flere måneder uten hjelp!
   
  Det er viktig å kontrollere fuktinnholdet i betongen ved måling før man legger belegget. Det er den relative fuktigheten i betongens poreluft som bør måles, fordi den er uavhengig av betongkvaliteten. Fuktigheten må måles i en dybde som gir en representativ middelverdi. Denne dybden er normalt 40 prosent av betongtykkelsen for gulv på grunnen og 20 prosent for betongdekker.
  Fukt i trevirke
  files/importert/Bygg_og_skade/Fukt/trefigur.jpg

   

  Når trevirke tørkes forsvinner først vannet i hulrommet i vedcellen. Når fuktinnholdet er på fibermetningspunktet ved 25 – 30 prosent, starter uttørkingen av vannet som er bundet i celleveggene. Dette fører til at trevirket begynner å krympe.

  Oppfukting av trevirke skjer ikke like fort i alle retninger. Mest vann suges opp i endetreet, det vil si i fiberretningen. Tangentielt med årringene suger trevirket opp dobbelt så mye som radielt. Ytterveden tar opp ti ganger mer fuktighet enn kjerneved. Furu tar opp ti ganger så mye fuktighet som gran.Flatsidene på et bord ar en oppsugningshastighet som tilsvarer en mm nedbør i døgnet. Regn utover det renner av. Dette medfører at tåke kan være like ille for trematerialene, som det regn er.

  Trykkimpregnert trevirke leveres ofte svært fuktig. Ved innbygging vil det selvsagt være tørt på samme måte som annet trevirke. Til tross for trykkimpregnering kan muggsopper etableres. Disse muggsoppene er ofte mer illeluktende og er mer giftige enn muggsopper i treverk som ikke er impregnert .

  Trefuktigheten bør måles på byggeplassen både ved mottak av materialene og før innbygging i lukkede konstruksjoner.

  Tørking

   

  Det skilles vanligvis mellom tre prinsipielt forskjellige måter å tørke ut på: 

  • Passiv (naturlig) tørking: Fuktigheten tørker ut på naturlig vis uten spesielle tørkeaggregater utover enn viss oppvarming vinterstid. Tørkeprosessen vil ta lang tid.

  • Tørking ved oppvarming og ventilasjon: Dette er den tradisjonelle tørkemetoden. Den er imidlertid meget energikrevende.

  • Tørking ved avfukting: Riktig dimensjonert utstyr kan gi optimalt uttørkingsforløp med minimalt forbruk av energi. Når man planlegger byggeoppgaven, er det viktig å legge inn riktige tidsmarginer for uttørking i forhold til anslåtte fuktpåkjenninger, byggematerialer, konstruksjoner og tørkemetode. Byggtørking med avfuktingsaggregater er den beste metoden.

  Tørt Bygg - garantert med avfukter fra F- Tech!
   
  F-DRY er rotoravfukteren som sikrer deg tørt bygg på en enkel, effektiv og uproblematisk måte. I nybygg monteres avfukteren når bygget er tett. Den kan gå døgnet rundt i hele byggeperioden.

  Byggtørker fra F- TechVarme fjerner ikke fukt

  I et tett bygg er avfukting av luften den mest effektive måten å bli kvitt fukt på. Da tørker materialene hurtig og all kondens forsvinner.
   
  Å blåse masse varme inn i bygget har vært en vanlig måte å tørke på. Problemet med varme er at uansett hvor varmt det blir, fjerner ikke varmen fukt. På kalde yttervegger vil det fortsatt kunne kondensere, uansett hvor mye varme som blåses inn. Det eneste som kan hindre dette, samt sikre bygget mot fuktskader, er tørking med avfukter.

  Unngå knirk og reklamasjoner

  Nybygg skal være tørre før innredningen kommer på plass – et kvalitetskrav entreprenøren må overholde.
   
  Med et tørt bygg reduseres mulighetene for soppdannelse kraftig, knirk i bygget forekommer sjelden og kanskje viktigst: kostnadene med reklamasjoner reduseres betraktelig.
   
   
  Et tørt nybygg er det beste grunnlaget for å skape et godt inneklima i det ferdige bygget.  

  Se vårt utvalg av byggavfuktere her >>
   
  Kjøling fører til høy fukt i kanalene
  files/importert/Produkter/Bilder/IX-utsnitt_kjoeling.jpg

  Når man finner uhumskheter i ventilasjonskanalene får ofte befukteren skylden.

  Den egentlige årsaken til problemet oppstår om sommeren: Varm luft inneholder mye fuktighet og mange soppsporer. Når denne luften kjøles ned øker den relative fuktigheten og faren for mikrobevekst øker dramatisk.
  Når det er varmt ute, ber automatikken om full kjøling til bygget. Da senker kjølebatteriet temperaturen ned mot 15oCelsius.

  Følgende vil da skje, som vist i diagrammet:

  Punkt A: luften er ca 23oCesius og 60 prosent RF.
   
  Punkt B: etter kjølebatteriet. Luften på vei ut i kanalene holder 15oCeslsius og 95 prosent RF.
  Mange som bygger hus lever i den troen at så lenge været er fint og solen skinner så er det tørt nok.

  Realiteten er at det er om sommeren det er mest fuktighet i luften innendørs.
  Skal det legges parkett eller furugulv, eller om panel skal opp på veggen og listverk skal gjæres nøyaktig, er det om sommeren risikoen for en kostbar reparasjon er størst.

  En varm og fin sommerdag er gjerne luftfuktigheten oppe i over 70% inne i et nybygg.

  Dersom uinnpakkede materialer ligger i et slikt fuktig klima, vil trefuktigheten øke jo lengre de ligger lagret, helt opp mot 12% hvis de ligger lenge nok. Når gulvet er lagt ser imidlertid alt fint ut.

  Ut i februar når huset er tatt i bruk og fyringssesongen har vart en stund, vil trefuktigheten i treverket kunne komme ned til 5%.
  Trevirke balanserer seg ganske raskt i forhold til omgivelsene.

   

  Det er billigere å ta en tur til syden mens avfukteren gjør tørkejobben...
  ...enn å ta igjen reklamasjonen til vinteren!
   

  Ett furugulv som har en trefuktighet på 12 % ved legging og en bredde på 6 meter, vil krympe med totalt 10,5 cm fra det legges om sommeren frem til senvinteren ved en trefuktighet på 5 %. Tilsvarende vil bøkeparkett, som har en større breddebevegelse enn furu, krympe med ca 12 cm hvis den legges i ett rom med tilsvarende forutsetninger.

  Hvis materialene derimot får ligge å tørke ved en luftfuktighet på mellom 35-40% og man holder denne fuktigheten mens parketten legges, vil du være midt på skalaen slik at vandringen blir lik mellom sommer og vinter. Dette er ikke alltid nødvendig for heltregulv og parkett som normalt er kunstig nedtørket til riktig fuktnivå og pakket i plast. Det er derfor viktig å ikke åpne pakken før legging av gulv.
  Det er uansett viktig å måle trefuktigheten før gulvet legges. 35% luftfuktighet tilsvarer ca 8% trefuktighet.

  Les mer om byggtørking her: http://www.f-tech.no/display.aspx?menuid=-15

  Les mer om legging av parkett Hos Norsk Treteknisk Institutt her: http://www.treteknisk.no/Fokus_parkettgulv_Ghm3G.pdf.file

   

  Klimaet kan varier fra plass til plass i det langstrakte landet vårt. Norsk Treteknisk Institutt har skrevet om Klima og trestabilitet her: http://www.treteknisk.no/Fokus_46_klima_gtNOw.pdf.file

   

  Avfukting for bygg
  files/importert/Bygg_og_skade/Images/lars_bergens_jesus.jpg
  Fukt er vanlig i nybygg. Det skyldes regn under byggingen, i støperprosessen, små lekkasjer eller fuktige byggematerialer. Også i forbindelse med rehabilitering blir det ofte brukt for fuktige materialer. Dette kan i løpet av kort tid føre til mugg og soppvekst. 
   
  Ved utilstrekkelig tildekking i byggeperioden kan bygningsmaterialene bli tilført ekstra fukt på grunn av regn, snø og tåke.
   
  Fukt i konstruksjoner kan forsinke byggeprosessen ved at innkledning, gulvlegging m.v. må utsettes. I tillegg vil fukt som blir innestengt i konstruksjoner kunne gi skader og inneklimaproblemer som:

  • Mugg og råte i innebygd treverk
  •  Skader på lim og belegg som ligger på fuktige betonggulv
  • Høyt fuktinnhold i isolasjonsmaterialer kan redusere isolasjonseffekten 

  Høyt fuktinnhold og for hurtig uttørking kan også forårsake uakseptabel sprekking og deformasjoner i treverk, plater, sparkelmasser m.v. 

  For å unngå at det setter seg sopp i konstruksjonene, er det viktig å få ut all fuktighet. Dette gjøres mest effektivt og med best resultat av rotoravfukteren F-Dry.

  F-Dry hindrer også mugg og sopp, som skjemmer en rekke trapperom, ganger og kjellere.

  Fjerning av byggfukt krever gode løsninger og det er penger å spare på valg av riktig avfuktingsmetode.

  Det er store energikostnader ved bruk av for eksempel oppvarming og utlufting som tørkeprosess. I tillegg kan sopp og råte etablere seg på grunn av høy fuktighet og varme. Dette kan igjen gi store erstatningskrav.

  F-Dry adsorpsjonsavfukter gir full styring på tørkeprosessen og innsparinger i driften. Man kan avfukte til nødvendig tørrhet for å unngå kondens og man får et godt inneklima under gjennomføringen av arbeidet. 

   
  Les mer om hvordan man forhindrer at fukt ødelegger nybygg
  Effektiv og kontrollert avfukting er det sikreste og billigste alternativet.
   
  Det er ikke bare under bygging fukt kan oppstå. Materialene kan være fuktige når de taes i bruk.
   
  Nye metoder og materialer, samt høyere innetemperatur enn før, kan gi fuktproblemer.
   
  Problemer med ventilasjonskanalene skyldes ikke befukteren, men sommervarm luft.
  Har du spørsmål om produktet?