Søk
  Totalt
  Vis handlekurv
  Avfuktingsmetoder
  • Redusere fuktighet i rom og materialer slik at sopp og råte ikke får etablere seg.
  • Få fuktigheten så lav at kondensering unngås ved montasje av isolasjon, selv med lav temperatur ute og dermed også lav temperatur på yttervegg.
  • Redusere totalkostnadene til avfukting.

  Fuktproblem er i dag velkjent, men ikke altid like lett å gjøre noe med. Med dagens byggemetoder med fuktsperre (plast) på innersiden og gips (som også har minimal fuktgjennomgang) på yttersiden av yttervegg og samtidig krav til minimal tidsbruk, blir ofte avfukting et stebarn og skadene kan komme flere år etter at bygget er nytt.

  Det vanskeligste er ofte å få fuktigheten (ikke bare den relative) så lav at man kommer under duggpunktet for den aktuelle yttertemperatur samt at man kan redusere tidsbruken av avfukter for å få en effektiv gjennomføring av byggearbeidet.

  Vi har beskrevet tre forskjellige avfuktingsmetoder som hver er effektive under for dem riktige forhold, dog de har både fordeler og ulemper?.

   

  files/importert/Bygg_og_skade/Fukt/Fuktiso.jpg
  Kondens kan være årsaken til fuktskader i yttervegger og tak ved bygging.
   
  Luften inne, ute og i porøse materialer inneholder en viss mengde fuktighet i form av vanndamp. Luftens evne til å ta opp fuktighet øker ved høyere temperatur. Ved en gitt temperatur er det dessuten en fast øvre grense for hvor mye vanndamp luften kan inneholde. Når såkalt vannmettet luft tilføres ytterligere fuktighet, eller hvis temperaturen senkes, vil det dannes kondens.
  files/importert/Bygg_og_skade/Avfuktere/Likevektskurver.jpg
  Bygningsteknisk har det fysisk bundne vannet størst interesse. Dette vannet kan gå over i dampform, og det er alltid en viss balanse mellom fuktigheten i materialene og fuktigheten i omgivelsene. Det vil si at materialer kan oppta vann, avgi vann og være i likevektsfuktighet med omgivelsene. Omgivelsene har derfor avgjørende betydning for hvor mye vann materialer tar opp eller avgir.
   
   
  Har du spørsmål om produktet?